Projektowany rezerwat Doliny Rzeki Smarkatej w jesiennej odsłonie (zdjęcia z drona)

0543YUN00004 0544YUN00009 0544YUN00022 0545YUN00034 0545YUN00036 0545YUN00038 0546YUN00046 0546YUN00049 0548YUN00054 0548YUN00068 0551YUN00084 0552YUN00108 0554YUN00110 0554YUN00115 0554YUN00119 0554YUN00126 0600YUN00136 0600YUN00143 0601YUN00145 0602YUN00166 0602YUN00169 0602YUN00174 0604YUN00178 0607YUN00193 0720YUN00202 0720YUN00204 0720YUN00206 0721YUN00207 0722YUN00210 0722YUN00213 0722YUN00215 0722YUN00217 0722YUN00218 0722YUN00220 0722YUN00221 0723YUN00231 0725YUN00233 0725YUN00236 0727YUN00251 0727YUN00253 0727YUN00256 0727YUN00258 0727YUN00260 0727YUN00261 0727YUN00262 0727YUN00264